Komentarz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok

4 opinii
178.5 zł 143.87 zł

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektronicznego wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.<

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Hit
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektroni

Autor: Rafał Nawrocki

, rachunkowość finanse,

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Hit
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2020 dla fundacji i stowarzyszeń

Niezbędny komentarz do , planu kont , dla , fundacji i stowarzyszeń , dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego spraw

Autor: Makal Anna

,

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Hit
Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:, poznać zasady prawne fu

Autor: Robert Barański

, prawo gospodarcze, podatki,

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. ., Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą

Autor: Dominowska Joanna

,

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Prawo o stowarzyszeniach Komentarz Beck Hadrowicz 2020

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię

Autor: Edyta Hadrowicz

, Komentarze Becka,

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Stowarzyszenia i fundacje Kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji

Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiedni

Autor: Paweł Suski

, Zagadnienia Prawne,

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości na 2020 rok
Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem dochodowym od towarów usług, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizac

Autor: Agata Błaszczyk

, prawo gospodarcze, podatki,