Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka w promocyjnej cenie na naszej stronie uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo r

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Podatki 2020 najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa

Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie:, obniżonej 9% stawki CIT,, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,, obowiązków płatników PIT,, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych,, ulgi IP Box,, nowych zasad sporządzania dokumentacji cen t

Autor: Łukasz Chłond

, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Ryszard Kubacki, Magdalena Moczarska, Marcin Sądej, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględ

Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykła

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Strategia mitu w marketingu

Mit jest takim typem narracji, który najsilniej od

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
The Art of Cross-Examination Sztuka przesłuchania

The Art of Cross-Examination wraz z polskim tłumac

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Niebieskie ptaki Historie jak z filmu

Książka prezentuje sylwetki ludzi, którzy – mówiąc

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację

Książka Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na a

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kultura - edukacja - technologia kształcenia. Kont

Media są istotnym składnikiem kultury, edukacji, f

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy

Księgi wieczyste oraz hipoteka stanowią niezmierni

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Tajemnice Luizy Bein

Na starówce w warmińskim miasteczku archeolodzy od