Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Opłata adiacencka i renta planistyczna

Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Mamma Mia: Here We Go Again

Śpiewaj i tańcz razem z nami i zobacz, w jaki spos

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Mały ciekawski Gucio

U Tosi w domu odbywa się remont. Jej ciekawski kot

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Polskie sądownictwo administracyjne zarys systemu

W podręczniku Polskie sądownictwo administracyjne

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowsk

Wieloautorska monografia zawierająca zróżnicowane

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcow

Obowiązujące rozwiązania prawne jedynie w niewielk

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogóln

Publikacja przybliża konstrukcję decyzji reformato

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Drzewa

Nowa książka twórców bestsellerowych Pszczół – baj