Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników.

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Jabłka

Omawiany tom przynosi zaskakująco interesującą, mi

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Czytam sobie Aniela i inni

Książka z serii z kotylionem - specjalnej, limitow

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społeczny

Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społeczny

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Morze o poranku

Morze o poranku potwierdza rzadki talent pisarki,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Czytanki metodą sylabową

Czytanki metodą sylabową to książka idealna dla ka

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Lokomotywa 1 Matematyka Ćwiczenia Część 2

Ćwiczenia Matematyka dla klasy 1 składają się z 2

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgo

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych