Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Hit
Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych

Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma czy obszerne odwołania do postawy prawnej., , W książce wyd. Presscom Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych Autor zawarł najważniejsze reguły dotyczące ortografii, interpunk

Autor: Michał Wiśnicki

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Hit
Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej

Książkę na temat przemówień i wystąpień przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pracowników, czy kilkutysięczną publicznością. W książce autorka pokazuje, w jaki sposób możesz zaprezentować własne myśli tak, aby zostały one zauważone i docenione przez Twoich odbiorców. Dzieli się autorskimi

Autor: Monika Maj Osytek

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Hit
Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas

Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwonią interesanci. Dzięki niej nauczysz się, jak profesjonalnie udzielać informacji, reagować na obiekcje czy agresywną mowę. Dowiesz się, jakie słowa i zwroty łagodzą, a które zaostrzają konflikt. Poradnik pomoże podnieść jakość rozmów przychodzących i wychodzących, zarówno wśród osób pracujących na

Autor: Ewa Janas

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:,- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,<b

Autor: Barbara Mrozowska Nieradko

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

W książce opisano proces prowadzenia ,postępowania dowodowego,, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów od momentu usta

Autor: Paweł Daniel

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Hit
Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na pos

Autor: Robert Suwaj

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.,,W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję admi

Autor: Krzysztof Sobieralski

, Paweł Majczak, Łukasz Kroplewski, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany jest wykaz ak

Autor: Andrzej Regliński

, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzen

Autor: Krzysztof Sobieralski

, Krzysztof Sobieralski, Ilona Szczygieł Grudl, Anna Solner, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Hit
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania:, ,- jak prowadzić egzek

Autor: Wojciech Piątek

, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Publiczna,

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach

Prowadzenie działalności gospodarczej implikuj

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla z

Przygotowany przez doświadczonych dydaktyków zbiór

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
GIMP Poznaj świat grafiki komputerowej

GIMP 2.10 - zaproszenie do graficznej zabawy! Prog

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Istnienie wartość twórczość

Jubileusz 80. urodzin Profesora Władysława Stróżew

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Papa Dance LP

Debiutancka płyta Papa Dance odniosła oszałamiając

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
The Lodgers: Przeklęci

Gotycki horror o naznaczonym klątwą rodzeństwie, z

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Hołda zmiany

Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe

Komentarz Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
Historia wojen i wojskowości w średniowieczu Tom 2

Niniejsze dzieło, które wyda się niejednemu czytel