Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów

Publikacja prezentuje stanowiska przedstawicieli świata nauki i praktyki w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich. Rozważania zawarte w poszczególnych rozdziałach dotykają zagadnień związanych z szeroko pojętym rynkiem konsumenckim, także przez pryzmat „Nowego ładu dla konsumentów". Autorzy omawiają problemy, z którymi stykają się nie tylko konsumenci, ale także podmioty działające na ich rze

Autor: Monika Jagielska

, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka Krupa,

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE

Książka z prawa konsumenckiego podejmuje aktualną problematykę związaną z prawem konsumenckim w Polsce i wybranych krajach UE. W książce przedstawiono:, , ogólne zagadnienia prawa konsumenckiego (np. europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement, oraz problem jasności prawa konsumenckiego ),, wybrane zagadnienia ochrony klienta (konsumenta) usług finansowych,,

Autor: Bogusława Gnela

, Elżbieta Sługocka Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro,

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji oraz prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń, to filary ochrony konsumenta i punkt wyjścia dla rozważań dotycz

Autor: Mariusz Fras

, Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka Krupa,

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Kawiarnia na końcu świata

W wieku trzydziestu trzech lat John doświadczył cz

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki k

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytor

Najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieni

Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i pł

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Excel 2019 Bible

The complete guide to Excel 2019 Whether you are j

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Podwójna gra / Powieść Historyczna

Eleanor jest najstarsza z adoptowanych dzieci Ains

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Miejsce

Miejsce dzieje się w końcu lat 70-tych XX wieku. -

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Celem tego opracowania jest ocena w świetle powyżs