Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka w promocyjnej cenie na naszej stronie uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo r

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
BHP w podmiotach leczniczych nadzór nad przestrzeg

Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zap

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 K

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. E

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Indywidualna działalność gospodarcza

Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospod

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Odwrócony kredyt hipoteczny Komentarz

Odwrócony kredyt hipoteczny to nowe zjawisko na po

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów pa

Publikacja to kompleksowe omówienie problematyki d

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Iść, jak prowadzi busola

Wspomnienia Jerzego Łukaszewskiego, wybitnego praw

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

Stan prawny: 12 listopada 2019 r. - zawiera zmiany

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębio

Celem pozycji jest przedstawienie nowych rozwiązań