Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2020 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia., 25. wydanie na

Autor: Zdzisław Fedak

, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń,

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Skin in the Game

Why should we never listen to people who explain r

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Brakująca połowa dziejów

Historia Polski napisana z kobiecej perspektywy pr

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Magnum China

Many of Magnums most renowned photographers, begin

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Ukryta sieć Cokolwiek wybierzesz Tom 1

Pierwsza część trylogii Ukryta sieć jednego z najb

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy

Publikacja zawiera:,,Kodeks postępowania a

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Nieodpłatna pomoc prawna

Książka przedstawia problematykę bezpłatnego porad

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznyc

Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyja

Komentarz Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kan

Każdy dokument wpływający do jednostki administrac