Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów

Publikacja prezentuje stanowiska przedstawicieli świata nauki i praktyki w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich. Rozważania zawarte w poszczególnych rozdziałach dotykają zagadnień związanych z szeroko pojętym rynkiem konsumenckim, także przez pryzmat „Nowego ładu dla konsumentów". Autorzy omawiają problemy, z którymi stykają się nie tylko konsumenci, ale także podmioty działające na ich rze

Autor: Monika Jagielska

, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka Krupa,

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Hit
Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:,- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się d

Autor: Adam Olejniczak

, System Prawa Prywatnego, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Przemysław Drapała, Monika Jagielska, Maciej Kaliński, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Mularski, Małgorzata Pyziak Szafnicka, Andrzej Śmieja, Kazimierz Zawada, Fryderyk Zoll,

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji oraz prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń, to filary ochrony konsumenta i punkt wyjścia dla rozważań dotycz

Autor: Mariusz Fras

, Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka Krupa,

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Organizacja imprez i usług turystycznych Podręczni

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej

Przy rozważaniu każdego problematu nie trzeba pieś

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej d

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Praktyczny Leksykon VAT 2020 Wszystko o zmianach w

Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadn

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
W podróży po Europie

Publikacja zawiera wybrane teksty z dorobku Profes

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 2020

Przystępując do opracowania niniejszego komentarza

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Office 365 For Dummies

Everything you need to get productive in the Cloud

Komentarz Dochodzenie roszczeń konsumenckich Nowy ład dla konsumentów
Magda M. Ciąg dalszy nastąpił

Ten poranek miał być w jaki sposób wiele ich wspól