Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji

W programie: Nomenklatura Scalona, PKWiU 2015, PKWiU 2008 ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB (w momencie uchwalenia nowej matrycy VAT w bezpłatnej aktualizacji programu stawki VAT zostaną przyporządkowane odpowiednio CN i PKWiU2015). Zalety programu:,- filtrowanie danych – szybkie i elastyczne wyszukiwanie po słowach zawartych w klasyfikacjach,,- gwarancja zgodności z

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Nowa matryca stawek VAT 2020 Towary

1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować towar według nomenklatury CN, stosowanej dotychczas tylko w imporcie towarów. Po ustaleniu numeru CN będzie musiał przyporządkować właściwą stawkę VAT. Numery CN będą stosowane nie tylko przy ustalaniu stawe

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer z PKWiU 2015 zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru PKWiU musi przyporządkować właściwą stawkę VAT. PKWiU 2015 będzie stosowana nie tylko przy ustalaniu stawek

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.). Książka zawiera:, Część pierwszą – Przepisy wstępne ,

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Nowa matryca VAT stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku CN w zakresie wyrobów PKWiU w zakresie usług

W książce znajdziesz obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki podatku, VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom, klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny zakres, grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa, stawką VAT (5% i 8%).

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2020

Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:,- opodatkowania podatkiem VAT,,- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. , Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r.

Autor: Nomenklatura scalona CN

,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży O

Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla pra

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Kiedyś cię odnajdę

Weronika w wieku dziewiętnastu lat przeżyła koszma

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa,

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowości w wydaniu Meritum BHP:,- omówienie zmi

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Vademecum prawne geodety 2020

Niestety wydawnictwo Gall wymyśliło sobie tylko i

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń Podręcznik

W podręczniku podano najistotniejsze terminy oraz

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Tom 6. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do klu

Komentarz Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2020, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2020 ze stawkami amortyzacji
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest