Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Hit
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. , Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:, - mechanizmu podzielonej płatności VAT, ,-

Autor: Pałka Marian

,

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Hit
Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części., W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16., Część

Autor: Pałka Marian

,

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. , Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:, - mechanizmu podzielonej płatności VAT, ,-

Autor: Pałka Marian

,

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Zbiór karny PLUS 2020

Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Legionista rzymski 69-161

Pomiędzy 69 a 161 r. skład rzymskich legionów uleg

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Przygody prof Filutka

Scenariusz: Zbigniew Lengren Rysunek: Zbigniew Len

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Mózg władca czasu

Twój mózg nieustannie mierzy czas. Kiedy rozmawias

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Ustawa o rachunkowości Przepisy 2019

Stan prawny na: 22.07.2019 r. W 20. wydaniu uwzglę

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Kobiety Rewolucja Kaznodziejstwo

U progu XXI wieku człowiek staje wobec gwałtownych

Komentarz Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka
Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lacho

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie p