Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. , Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy,- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych,- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie z dniem 1 września)​,- 6.

Autor: Podatki 2020

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzględniając nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji

Autor: Jamroży Marcin

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporządzać. Liczne przykłady uzupełnione są propozycjami praktycznyc

Autor: Bartłomiej Janusz

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:, poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obo

Autor: Robert Barański

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego

Autor: Artur Hołda

, Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Autor: Mariusz Pogoński

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Spółka komandytowo-akcyjna w praktyce Poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

W książce o spółkach zamieszczono wzory przydatnych dokumentów, w tym m.in. statut spółki, uchwały wspólników, oświadczenia, protokoły, pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski. Wzory te – w wersji edytowalnej – zawarte są w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Wind

Autor: Anna Borysewicz

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. Uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Autorzy poruszają następujące zagadnienia:, p

Autor: Jarosław Mika

, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Przekształcanie spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

W książce o spółkach zawarto wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do publikacji. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Praktyczny poradnik wyjaśniający wszystkie

Autor: Michał Koralewski

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Hit
Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w spo

Autor: Michał Koralewski

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpieni

Publikacja zawiera krytyczną analizę uwarunkowań u

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Spadki darowizny testamenty 2020

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzeni

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Decentralizacja i centralizacja administracji publ

Decentralizacja i centralizacja administracji publ

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Zarządzanie ryzykiem jajuga

Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzy

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Julka - dziewczyna z biglem

Aneta Wojciechowska – wieloletni pedagog, terapeut

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Pattern Design

The ultimate visual encyclopaedia, Pattern Design

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska T

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego napisa

Komentarz Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami
365 dni

Obrzydliwie romantyczna, skrajnie prawdziwa i insp