Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Planowany termin wydania książki o zamknięciu roku to 20 grudnia 2019. W 2019 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: ,- Ustawa z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to n

Autor: Artur Hołda

, Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Prosta spółka akcyjna Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Książka dla praktyków specjalizujących się w problematyce ,prawa spółek,, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa. Zainteresuje również osoby związane zawodowo z rynkiem kapitałowym i instytucjami finansowymi, a także studentów prawa i ekonomii., W publikacji omówiono:,- konstrukcję prawną spółki akcyjnej z uwzględnieniem zar

Autor: Michał Koralewski

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzględniając nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji

Autor: Jamroży Marcin

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W książce omówiono m.in.:,- zakres informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów

Autor: Romana Pietruk

, Łukasz Pietruk, prawo gospodarcze podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
PIT Komentarz do zmian zwolnienie dla młodych zmiana skali podatkowej zmiana kosztów uzyskania przychodów

W publikacji omówiono najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzone Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394) oraz obowiązujące od 1 października 2019r. wprowadzone Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835). Ustawy te wprowadziły tzw. zerowy PIT dla młodych, nową, obniżoną skalę podatkową - z 1

Autor: Jarosław Ziółkowski

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w spo

Autor: Michał Koralewski

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Poznaj zasady , ochrony danych osobowych , oraz bezpieczeństwa informacji. Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w firmie – przygotowane przez eksperta specjalizującego się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce o RODO wyjaśniono m.in. problemy:, Jakie przepisy regulują ochronę danych osobowych?

Autor: Gałaj Emiliańczyk Konrad

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania z suplementem elektronicznym

Komentarz do nowych znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Autorki analizują wpływ zmian na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwan

Autor: Kinga Grzelak

, Marta Klimek, Agata Legat, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Hit
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 10 października 2019

Książka obejmuje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 13 września 2019 r., poz. 1751), które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. , Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:,,- 1. Ordynacja podatkowa,- 2. Podatek do

Autor: Podatki 2020

, Zmiany w VAT,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swo

Autor: Krzysztof Gil

, Maciej Guzek, Podatki w praktyce,

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Książęta wolą szafiry

Lily Dawso, nazwana Hrabiną Uroku, bezbłędnie gra

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Na srebrnym globie Trylogia Księżycowa

Powieść w formie pamiętnika opisująca pierwszą zie

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Mityczne drzewa

Unikatowy, wysmakowany album. Mity, wierzenia i le

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieni

Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w pr

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów rea

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów rea

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karn

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Moje serce Instrukcja obsługi

Książka autorstwa dr hab. n. med. Andrzeja Krupien

Komentarz Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przycho

Książka , Szczegółowa klasyfikacja dochodów ,