Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca

Książka uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych., Książka o publicznym transporcie drogowym stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem public

Autor: Adrian Misiejko

, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Hit
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w strukturach samorządu terytorialnego. Książka Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego omawia: , , cele kontroli zarządczej , oraz mierniki poziomu ich osiągnięcia,, poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej,, cele i zadania poszczególnych jednostek administracji samorządowej – ich planowanie oraz wyznaczanie,<br/

Autor: Bogdan Dolnicki

, Magdalena Małecka Łyszczek, Marek Mączyński, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za zorganizowanie i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskazują źródła finansowania tego systemu, omawiają charakter i zasady ustalania oraz egzekwowania opłat za gospodaro

Autor: Tomasz Lewandowski

, Robert Sowiński, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz

, Elżbieta Jarzęcka Siwik, Agnieszka Piskorz Ryń, Joanna Wyporska Frankiewicz, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Hit
Prawa zwierząt Praktyczny przewodnik

Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono uwagę na te obszary, w których konieczne są zmiany systemowe w prawie.

Autor: Karolina Kuszlewicz

, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. Autorka zwraca uwagę na zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, podając propozycje konkretnych

Autor: Heropolitańska Izabela

, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Hit
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:,- analiza cen transferowych,,- podmioty powiązane,,- recharakteryzacja transakcji,,- metody weryfikacji cen transferowych,,- korekty cen transferowych,,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie real

Autor: Tomasz Kosieradzki

, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska, Zagadnienia Podatkowe, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zagadnienia prawne

Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym

Autor: Elżbieta Klat Górska

, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu

Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:,- skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem zakładu podatkowego w państwie źródła oraz,- przypisania zysków do opodatkowania w państwie powstania zakładu., W książce znajdziesz m.in. omówienie:,- zasad powstania zakładu typ

Autor: Tomasz Musialski

, Kamil Stefaniak, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Hit
Raport o stanie gminy powiatu województwa

Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytucji prawa samorządowego jaką jest raport o stanie gminy, powiatu oraz województwa, wprowadzonej przepisami ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport ten jest kompleksowym podsumowaniem działalności organu wykonaw

Autor: Marta Bokiej Karciarz

, Mateusz Karciarz, Poradniki LEX,

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy.

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
The Art of Cross-Examination Sztuka przesłuchania

The Art of Cross-Examination wraz z polskim tłumac

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Zbiór Karny PLUS Stan prawny 1 wrzesnia 2020 roku

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Kościół a nowoczesność

Celem Autora jest przede wszystkim pokazanie, w ja

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Meritum Podatki 2020

Zawiera wyczerpujące informacje na temat polskiego

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Na południe od granicy, na zachód od słońca

Hajime i Shimamoto przyjaźnili się w dzieciństwie.

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Zapomniane miejsca Lubuskie Część środkowa

33 opuszczone miejsca województwa lubuskiego: częś

Komentarz Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
Informator Prawniczy 2020 niebieski format A5

Informator Prawniczy 2020 niebieski (format A5). F