Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck

Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. , Z

Autor: Robert Barański

, Andrzela Gawrońska Baran, Anna Drabarczyk, Maciej Gnela, Dominika Hołuj, Kamila Kędzierska, Ludmiła Lipiec Warzecha, Sławomir Liżewski, Malgorzata Mędrala, Ambroży Mituś, Ewa Ostapowicz, Vademecum specjalisty,

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Hit
Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:, poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obo

Autor: Robert Barański

, prawo gospodarcze, podatki,

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły ,instytucje kultury,. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

Autor: Teresa Krawczyk

, Robert Barański, Agnieszka Bieńkowska, Michał Culepa, Elżbieta Dworak, Wojciech Kaczmara, Agata Kumpiałowska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, ale również p

Autor: Robert Barański

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. W

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komenta

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą pr

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poz

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Decentralizacja i centralizacja administracji publ

Decentralizacja i centralizacja administracji publ

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
100% naklejek dla chłopców

Ta wyjątkowa książeczka w stu procentach składa si

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Prowadzenie produkcji zwierzęcej Podręcznik Część

Nowoczesny podręcznik do nauki zawodów technik rol

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Disney Księżniczka Maluj wodą

Malowanki wodne to idealna propozycja dla najmłods

Komentarz Vademecum dyrektora instytucji kultury , płyta CD Beck
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach go