Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Hit
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastos

Autor: Wojciech Lachiewicz

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Książka „Pomoc materialna dla uczniów" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej

Autor: Piotr Ciszewski

, Agnieszka Pawlikowska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Hit
Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w jednostkach pomocy społ

Autor: Elżbieta Dworak

, Dorota Adamek Hyska, Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak Kozak, Bożena Rudnicka, Izabela Świderek, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Hit
Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych Cellary Beck

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. były sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". Od czasu wejścia w życie tego nowego rozporządzenia pojawiły się już dwie nowelizacje. Jedna z 27.12.2018 r., a druga z 23.3.2019 r. W związku z

Autor: Mieczysława Cellary

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Hit
Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela z 13 czerwca 2019 roku

Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyciela i w aktach wykonawczych, w tym także ostatnią nowelizację z 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która wchodzi w życie 1 września 2019 r. Książka zawiera wiele przykładów prezentowa

Autor: Artur Klawenek

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych Cellary

Praktyczny poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań. Stan prawny opracowania: styczeń 2020 r. W naszej książce znajdą Państwo:, , Szczegółowe zasady sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS – 60 stron szczegółowego omówienia,<br/

Autor: Aleksandra Bieniaszewska

, Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Małgorzata Wojtczak, Barbara Wołczak, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 roku

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy nowe regulacje prawne związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553 ze zm.).

Autor: Łukasz Sadkowski

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
BHP w oświacie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów

Obecnie nie ma na rynku takiej pozycji książkowej, która całościowo interpretuje przepisy bhp w placówkach oświatowych. A w związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie oświaty, zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji jak przygotować szkołę pod kątem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest wyjątkowo potrzebne. Dlatego każdy dyrektor szkoły a także organ prowadzący

Autor: Michał Abramowski

, Stanisław Wójcik, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ograniczenia prawa dostępu do informacji, ponowne wykorzystanie informacji wytworzonej oraz opłaty i koszty udostępnienia informacji publicznej. Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o

Autor: Szustakiewicz Przemysław

, Anna Augustyniak, Katarzyna Golat, Kamila Kędzierska, Maciej Kiełbowski, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Maja Sujkowska, Dariusz Zalewski, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Hit
Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów

Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego., Książka Prawo budowlane wyd. Beck stanowi przywołanie i rozwiązanie istniejących w praktyce pytań i problemów związanych z projektowaniem, uzyskiwaniem wymaganych decyzji oraz przebiegiem postępowań administracyjnych z dziedziny

Autor: Anna Kornecka

, Michał Jaworski, Jakub Kornecki, Zuzanna Młynarska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Creative Flow Rok uważnego życia

Czy masz wrażenie, że ciągle gdzieś pędzisz, wykon

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczen

Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich u

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach

Film twórcy, nagrodzonego m.in. 51. Międzynarodowy

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Krąg podejrzeń

Czy potrafisz wyobrazić sobie sytuację, w której n

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Zoo

Bajki dla malucha to seria najpiękniejszych polski

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Pra

W 2. wydaniu Systemu Prawa Handlowego. Tom 6. Praw

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Metacybernetyka

Metacybernetyka stanowi kompendium aktualnego stan

Komentarz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz
Prawo spadkowe Teoria Orzecznictwo Kazusy

Omówienie instytucji prawa spadkowego wzbogacone z