Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Hit
Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela

Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyciela i w aktach wykonawczych, w tym także ostatnią nowelizację z 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która wchodzi w życie 1 września 2019 r. Książka zawiera wiele przykładów prezentowa

Autor: Artur Klawenek

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Hit
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.:, , ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych,, ustalania relacji równoważenia wydatków bieżących z art. 242 ustawy o finansach publicznych,, konieczności precyzyjn

Autor: Piotr Walczak

, Aniela Michalec, Katarzyna Ziółkowska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 wzorów dokumentów z zakresu dotacji

Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawę z 10 luteg

Autor: Wojciech Lachiewicz

, Arkadiusz Talik, Sektor publiczny w praktyce, Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Hit
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastos

Autor: Wojciech Lachiewicz

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby strukturę pracy stanowiły pytania, który

Autor: Robert Gawłowski

, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.,,Książka jest najbardziej aktualnym na rynku poradnikiem z zakresu świadczeń ro

Autor: Piotr Mrozek

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administracyjnych i KIO. W książce szczególny nacisk położono na kwestię korekt finansowych nakładanych w związku z naruszeniem p

Autor: Marta Sochańska

, Mariusz Stepaniuk, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. gospodarka żywieniowa (dokumentacja, uzgodnienia z intendentem, księgowania, kontrola, kalkulacja kosztów, przychody z tego tytułu a wydatki), księgowanie dochodów z tytułu opłat w szkołach i prze

Autor: Dorota Adamek Hyska

, Mieczysława Cellary, Izabela Świderek, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Tworzenie aktów prawa miejscowego Beck

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, a także załączników zawierających praktyczne informacje, które mogą okazać się przydatne w procesie stanowienia prawa., , W rozdziale pierwszym – Zasady techniki prawodawczej w kontekście samorządowego procesu legislacyjnego – przedstawiono ogólne zasady i dyrektywy redagowania aktów normatywnych stanowionych przez jednostki samorządu terytorialn

Autor: Robert Gawłowski

, Piotr Kozłowski, Agata Sobolewska, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Procedury w podatkach lokalnych wymiar, pobór, egzekucja

Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z procedurami jakie charakteryzują podatki i opłaty lokalne, w szczególności ich naliczenie, pobór i egzekucja. Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych zmian prawnych jakie maja wpływ na politykę finansowa gmin w ostatnich miesiącach w tym opis zmian w:, , Ustawie o zmianie ustawy o pos

Autor: Marcin Binaś

, Sektor publiczny w praktyce,

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 20

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjneg

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Co warto wiedzieć o przyrodzie

Co warto wiedzieć o przyrodzie to jedyna książeczk

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową

Znakomity podręcznik z zakresu dermatologii, który

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Weconomy

***100% of Author Royalties are being donated to c

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Niemcy

Dwutomowe, pełne wydanie poświęconych Niemcom teks

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomoweg

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Diablero

Powieść, na podstawie której powstał serial Diable

Komentarz Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 , płyta CD nowelizacja karty nauczyciela
Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory

Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne om