Książka Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

11 opinii
129 zł 103.54 zł

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.:, dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych,, ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymanym dofinansowaniem,, wyceny majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej,, prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Krzysztof Dziadek

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2020 Isbn 9788381872911


Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.:
dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych,
ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymanym dofinansowaniem,
wyceny majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej,
prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym.
Autor omawia ponadto problemy związane z opodatkowaniem dotacji na gruncie:
podatków dochodowych, w tym:
otrzymanie dotacji a przychód podatkowy,
możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w projektach,
zasady ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji od aktywów trwałych współfinansowanych dotacjami;
podatku od towarów i usług, w tym:
obowiązek zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji,
możliwości odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w projektach.
W opracowaniu wskazano również przykłady rozbudowy ewidencji księgowej zapewniające pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat:
realizowanych projektów, a także
możliwości tworzenia raportów zarządczych na podstawie danych z wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów, które mogą być wykorzystane przez koordynatorów oraz kontrolerów do podejmowania decyzji w zakresie:
zarządzania kosztami i finansami projektu,
kontroli wykorzystania środków pieniężnych oraz
monitorowania przepływów pieniężnych w projekcie.
Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych przez autora książki w przedsiębiorstwach w zakresie rozwiązań stosowanych do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów unijnych, zakresu informacji finansowych przekazywanych menedżerom do zarządzania projektami, problemów występujących przy realizacji projektów, a także ocenę dostosowania sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej do potrzeb informacyjnych instytucji finansujących oraz menedżerów zarządzających tymi projektami.