Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem

9 opinii
231 zł 186.38 zł

Książka , Szczegółowa klasyfikacja dochodów ,, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363). W , komentarzu , z przykładami znajdziesz: ujednolicony tekst klas

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

, Joanna Frąckowiak, jednostki budżetowe, gminy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2019 Isbn 9788378046967


Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363). W komentarzu z przykładami znajdziesz: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 16 lipca 2019 r. omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów, komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów, przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W ksiązce z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Do komentarza z przykładami dołączono suplement elektroniczny w formacie PDF, ułatwia on odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji. Plik można pobrać poprzez Internet, szczegółową instrukcję zamieszczono w książce.